Ale aj stále obhospodarované ako znak života vo Veľkej Doline © hiking.sk & autor