Alejou po ceste Beluj - Prenčov © hiking.sk & autor