Andezitové bralo v blízkosti zostupovej trasy (autor foto: Róbert Verseghy) © hiking.sk & autor