Asfaltkou na hlavnú cestu, pohľad späť © hiking.sk & autor