Búda I. – celkový pohľad od juhu © hiking.sk & autor