Búda II. – pohľad z pravého brehu © hiking.sk & autor