Búrkové mraky a závoj dažďa nad Vysokým vrchom, pohľad z Kňazovky © hiking.sk & autor