Bútľavé stromy cestou na Dubové © hiking.sk & autor