Bývalá horáreň Maretkiná (povyše poľovníckej chaty Marektiná) s odbočkou na vyhliadku Poludnica © hiking.sk & autor