Bašta zaniknutého opevnenia s kostolom v Žibritove © hiking.sk & autor