Babia hora od štátnej hranice na Pilsku (Piľsku) v zime © hiking.sk & autor