Babiná - obnovené značky na spracovanom kalamitisku (autor foto: Vladimír Kobza) © hiking.sk & autor