Babiná na druhej strane údolia Hnilca z rúbaniska pod Veľkou Knolou © hiking.sk & autor