Baníkov a Príslop od poľany Červenec © hiking.sk & autor