Banská Štiavnica, Dolná Ružová ulica © hiking.sk & autor