Banskoštiavnická kalvária v posledných slnečných lúčoch © hiking.sk & autor