Bezpečný výstup zľava od trate © hiking.sk & autor