Bližší pohľad na pohraničné Východné Karpaty © hiking.sk & autor