Bližime sa k Jasovskej jaskyni, na úpätí tejto skaly je vchod © hiking.sk & autor