Bližime sa pod odbočku na Biely vrch » pozri na mape © hiking.sk & autor