Bobrovecké sedlo v zime, v popredí Jamborov vrch (Jamborowy Wierch), (autor foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor