Borievky sa rozťahujú stále viac © hiking.sk & autor