Bratislava – Nový most, pohľad na vyhliadku s reštauráciou © hiking.sk & autor