Brezový háj – hubársky raj (autor foto: Pavel Filák) © hiking.sk & autor