Brezov štál - najčarovnejši štál aký som kedy videl © hiking.sk & autor