Celú zbierku majú len dlhoroční účastníci © hiking.sk & autor