Celý tento úsek sa pohybujeme neustále po slovensko - poľskej hranici © hiking.sk & autor