Celkový pohľad na areál trojhraničného bodu zo Slovenska © hiking.sk & autor