Celkový pohľad na lúku Podkoreňová vedľa útulne » pozri na mape © hiking.sk & autor