Celkový pohľad na podvrcholovú lúku Paradajsu © hiking.sk & autor