Celkový pohľad na priestranstvo drevoskladu Zadná Suchá © hiking.sk & autor