Centrum Novej Bane, v pozadí Súsošie najsvätejšej Trojice © hiking.sk & autor