Chabé svetlo v Kráľovohoľských Tatrách ma trochu sklamalo © hiking.sk & autor