Charakter terénu sa mení - ubúda lesa a pribúda lúk © hiking.sk & autor