Chodník chvíľu vedie tesne popri plote vysielača Krížava © hiking.sk & autor