Chodník je zväčša dobre schodný, len miestami sú padnuté stromy alebo hustejšie porasty © hiking.sk & autor