Chodník lemovaný mladými bučkami, z ktorých na jeseň lístie zabudlo opadnúť © hiking.sk & autor