Chodník na Temešskú skalu, foto Michal Bukvai © hiking.sk & autor