Chodník sa mení na špáru medzi skalami © hiking.sk & autor