Chodníky lemujú ohrady pre kravy © hiking.sk & autor