Chodníky spred chaty vedú na tri smery © hiking.sk & autor