Chvalabohu, legendárny cestný priesmyk Braniska, výhľad na šarišskú stranu © hiking.sk & autor