Chvalabohu, legendárny cestný priesmyk Braniska © hiking.sk & autor