Cieľ pred nami - od sedla Medziholie © hiking.sk & autor