Cisterna na Plešivskej planine © hiking.sk & autor