Cyklista tlačil svoj stroj po modrej » pozri na mape © hiking.sk & autor