Cyklotrasou pod Malý Milič a teraz vpravo hore © hiking.sk & autor