Czubik v popredí - nad ním Dlhý úplaz a smere doľava Rákoň, Volovec a Ostrý Roháč (v jeho zákryte je Plačlivé), nad Úplazom v smere doprava Pachoľa, Spálená, Salatín a Brestová © hiking.sk & autor