Džungľa pod Pred. Japňom, smerom na Zadný Japeň © hiking.sk & autor