D2) Opačný pohľad na križovatku. © hiking.sk & autor